RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ORFEÓ PARROQUIAL

A L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL PASSAT DIA 5 DE FEBRER DE 2014, I DESPRÉS DEL PUNT DE L'ORDRE DE LA RENOVACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA NOSTRA ASSOCIACIÓ, LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA HA QUEDAT DE LA SEGÜENT MANERA:

PRESIDENT: Sr. JOAN CARRERAS RIERA
Responsable del calendari d´activitats, repertori i recerca de nous cantaires, intercanvis amb altres corals, etc.

VICE-PRESIDENT: Sr. JOSEP AGULLÓ FERRÀN

Responsable, juntament amb el President de les relacions institucionals amb l'Ajuntament, l'Escola de Música, etc.
Responsable del manteniment del local i del seu bon funcionament.

TRESORER: Sr. JOAQUIM NOGUERAS ALSINA

Responsable de la comissió per la recerca d´ajuts econòmics i subvencions. Responsable dels instruments.

SECRETÀRIA: Sra. LEO SANTOS ZAYAS
Reponsable de la convocatòria i les actes de les reunions i assemblees

DIRECTORA: Sra. GLÒRIA SUARI CASABELLA

Responsable de l´àrea artística: repertori, admissió de nous cantaires, etc.

VOCAL: Mn. VICENÇ MIRA MASSAGUER
Responsable d´actes religiosos, subministrament de material, etc.

VOCAL: Sr. AMADEU CLOFENT ROSIQUE

Responsable de la comissió del Soci Protector i la publicitat.

VOCAL: Sra. MONTSE NOGUERAS ALSINA

Responsable de partitures i material. Assistència a reunions, etc.

Comparteix