Codi ètic

Entitats és un espai obert i plural que aplega totes aquelles entitats, clubs esportius, associacions que tenen una vinculació amb el municipi de Sant Vicenç de Montalt. L'objectiu principal d'aquest espai és promoure i facilitar l'accés a la Societat del Coneixement, així com afavorir la informació, i la participació ciutadana a través de la xarxa.

Les pàgines d'entitats han de contenir un llenguatge i/o imatges que defugin de les expressions de masclisme, racisme, militarisme, pornografia, la manca de respecte per defectes físics, patiments i malalties, l'insult, apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

Les entitats santvicentines han de respectar un estil obert, tolerant i dialogant tot defugint d'actituds prepotents i de menyspreu envers d'altres membres de l'espai. S'evitarà parlar malament d'algú amb l'objectiu de fer mal al seu nom i/o reputació, o les crítiques sense fonament. No s'utilitzarà la violència verbal entre les entitats, ni tampoc es durà cap assetjament sexual ni moral contra la llibertat, l'autoestima i l'autonomia dels altres.

Tanmateix no es pot permetre la difusió de virus i/o software nociu que pugui provocar desperfectes en altres sistemes informàtics. Així mateix s'entén que la informació, elements i/o continguts publicats són creacions originals de qui les publica, tret que aquest expressi que una part o tot és de titularitat aliena; en aquest cas es recomana anomenar la font de l'autor i, si es dóna el cas, el de la pròpia pàgina web, respectant en tot moment els drets de propietat intel•lectual i industrial, patents, marques o copyright.

Aquestes eines de participació no estan pensades com a espais de difusió o transmissió d'informació, elements o continguts que representi publicitat comercial intrusiva.

La clau d'accés és l'eina per a realitzar qualsevol modificació. Les entitats han d'evitar, en aquest sentit, fer ressò a altres de la pròpia clau d'accés. Així com s'ha de tenir cura de tancar la finestra del navegador sempre que es finalitzi l'edició dels continguts propis si es comparteix l'ordinador amb altres persones o s'utilitza en llocs públics com biblioteques o cibercafès. No pot ser acceptat que certes persones suplantin a altres usuaris utilitzant les seves contrasenyes i personalitats.

Per poder decidir sobre possibles conflictes d'interesos, situacions d'indefensió o recollir propostes organitzatives es pot crear la figura del defensor de les entitats.

El web master de la web municipal es reserva el dret a denegar o retirar l'accés als serveis d'entitats sense necessitat d’avís previ a tots aquells membres que incompleixin algun aspecte d'aquest document.