PRINCIPIS BÀSICS DE 9SV

- 9SV és un projecte catalanista, democràtic, independent, socialment inclusiu, participatiu i transparent.

- 9SV neix com una eina d'acció política i de participació ciutadana, obert a tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Vicenç de Montalt que s´identifiquin amb el projecte.

- 9SV assumeix com a propi el dret a la discrepància lleial, la crítica constructiva i el reconeixement de l'error i de l´encert dels altres, com a forma d'actuació democràtica.

- Per 9SV, la participació, la cohesió social, l´acció transversal i col·lectiva, són els eixos vertebradors de la seva acció , emmarcats en un desenvolupament sostenible i curós amb el medi ambient.

- 9SV impulsarà polítiques d'igualtat, d'equilibri territorial i de sostenibilitat, tenint cura d'una gestió eficient i coherent dels recursos.

- 9SV es compromet a mantenir la identitat de poble, a buscar la millor resposta als reptes del segle XXI, a integrar el que som i el que volem ser. En aquesta línia volem incorporar la globalitat de la ciutadania amb tot allò que poden aportar des de la seva especificitat: joves, infants, tercera edat, nouvinguts...

- 9SV vol endegar un procés participatiu, mitjançant grups d´opinió i debat, amb totes les entitats i col·lectius del poble, amb la voluntat de trobar punts d´encontre als diversos reptes que haurem d´afrontar els propers anys, creixement, serveis, habitatge, educació, comerç, equipaments, etc.

Comparteix