FUNCIONAMENT INTERN DE 9SV

En el termini més breu possible, 9SV es constituirà com a partit polític d'àmbit local per tal de garantir la continuïtat del projecte i establir uns mecanismes permanents de participació i control.

El Grup Municipal de 9SV assumirà el compromís de formar una direcció col·legiada, que combini la presència de càrrecs electes i membres de l'entitat, en estret lligam amb les comissions de treball.

Les comissions com a delegacions de l'Assemblea de 9SV, seran les encarregades de definir el model de poble.

El Grup Municipal serà l'encarregat de defensar i dur a terme el model proposat, amb suficient independència per tal d'evitar assemblearismes inoperants, però amb l'obligació de passar comptes periòdicament davant el col·lectiu.

Tots els membres de 9SV signaran un codi ètic i de conducta per tal de refermar davant la ciutadania el seu compromís de treballar a favor del poble amb rigor, transparència, honestedat i compromís de servei a Sant Vicenç de Montalt.

Cada integrant assumeix el projecte col·lectiu, en tant que projecte de consens. S'admet l'objecció de consciència davant un compromís que no es comparteix, de la mateixa manera que tota persona elegida assumeix el compromís de tornar l'Acte de Regidor/a, en el cas de petició expressa de l'Assemblea de 9SV.

Comparteix