ASSEMBLEA GENERAL

El passat 16 d'agost es va cel-lebrar l'Assemblea Genaral i, aprofitant la mateixa, es va obrir publicament el Local Social del carrer Mediterrani que l'Ajuntament ha cedit a la nostra Associació i a la de Can Boada-Can Ripoll, així com a tots els vilatans, com a punt de trobada i esbarjo.

Es van comentar els contactes mantinguts amb l'Ajuntament i la finalitat del local, antiga aspiració dels veïns de Can Boada donat que el seu entorn està mancat de locals per poder reunir-se. El local es una cessió municipal en règim d'autogestió, es a dir, les despeses de lloguer i serveis públics son a càrrec de l'Ajuntament i la neteja, obertura i conservació del local son a càrrec de les Associacions. També es va comunicar que més endevant es farà una inauguració oficial si bé des del 18 d'agost es mantindría obert totes les tardes de 17 a 19 hores. Gràcies a la col-laboració de diversos socis de la nostra Associació s'ha pogut aconseguir que estigui obert totes les tardes de la setmana i restem a l'espera de la col-laboració dels companys de Can Boada-Can Ripoll.

Es va demanar la col-laboració de tots donat que ja hi han persones que han cedit material divers, com un Televisor i un TDT, 2 ordinadors així com llibres i jocs diversos per a grans i petits. Estem darrera de poder aconseguir una taula de billar, petició força sol-licitada, així com poder portar a terme diverses activitats de pintura, interiorisme, exposicions fotogràfiques de Montalpark... i ha de ser possible si podem comptar amb la col-laboració de força gent tenint present que l'Associació de Montalpark la formem més de 2.700 persones.

També es va comentar que estarem molt atents al desenvolupament del nou POUM amb la finalitat de salvaguardar i defensar els nostres interessos.

A continuació es va procedir a la renovació dels membres de la Junta i ha quedat com segueix:

President........Albert Flos
Vice-President...Vicenç Rodriguez
Vice-President...Joan Zaguirre
Tresorer.........Antoni Sala
Secretari........Mario Armengou
Vocals...........Pere Mans
Luis Gutierrez
Manolo Centeno
Tedoro Navarro
Juan Antonio Garcia Cespedes

En breu s'incorporaran nous membres a la Junta en representació dels Blocs I,III i IV de Montalpark així com de l'edifici de l'Azor i els pisos del Consultori mêdic.

I sense altres punts a tractar i després de ser aprovats tots els punts de l'ordre del dia per unanimitat, es va tancar la sessió no sense abans fer un recorregut pel local.

Comparteix