9 MOTIUS PELS QUALS HEM CONSTITUÏT 9 SV

1. Perquè hi ha una demanda creixent, d´una bona part dels santvicentins, que cal una alternativa a l´actual política municipal.

2. Perquè els actuals partits polítics cada vegada estan més desconnectats de les necessitats reals dels santvicentins.

3. Perquè cal una nova manera de fer política municipal que il·lusioni de nou als santvicentins.

4. Perquè masses vegades, en decisions importants, les sigles polítiques estan per sobre dels interessos del poble.

5. Perquè a 9SV estem oberts a totes les sensibilitats i a qualsevol persona, encara que aquesta militi en algun partit, perquè el nostre nexe i causa comuna és Sant Vicenç.

6. Perquè pensem que a partir de diferents postures ideològiques, encara que costi més arribar a un consens, el resultat final és molt més ric i plural.

7. Perquè creiem que és molt necessària i positiva l´alternança de persones en la política municipal per gestionar i administrar una vila com la nostre.

8. Perquè volem demostrar que hi ha una altra manera de fer política als ajuntaments.

9. Perquè volem fer de l´ajuntament l´espai de participació en la presa de decisions que ens cal a tots plegats.

Comparteix