REUNIÓ A L'AJUNTAMENT

El passat 2 de novembre vàrem mantenir una reunió a l'Ajuntament amb l'Alcalde, Sr. Miquel Angel Martinez i el Regidor, Sr. Robert Subirón. Per part de l'Associació vàrem assistir-hi en Pere Mans, en Vicenç Rodriguez, en José Angel Rey, en Carlos Torralva, En Albert Flos i el Sr. Joan Campamà, en sustitució del Sr. Lluis Rigat.

El motiu de la reunió va ser tractar l'estat dels temes pendents de la trobada del passat mes d'agost:

- NETEJA DE MONTALPARK. Allargar contracte del Sr. Joan.

Vàrem insistir en la bona tasca que realitza el Sr. Joan i la diferencia dels nostres carrers quan hi es ell, tot i que es la temporada amb més persones a la zona.

Estudiaran la petició donat que el sistema de contractació de personal s'ha modificat i els increments de plantilla s'han de fer per oposició. Nosaltres insistim en que volem el Sr. Joan i allargar-ho les temporades de Nadal i Setmana Santa a banda de l'estiu que ja el tenim. Actualment no es un problema de pressupost municipal.

- MARQUESINA BUS DAVANT NOVA FARMACIA.

Estan a l'espera de que n'arribi una i la posaran en aquest indret.

- BARANA SORTIDA PAS SOTERRANI A LA NACIONAL II.

Ja està fet. Vàrem insistir en que contrastin la qualitat del material possat, si es correspon amb el sol-licitat i pagat.

- PAS SOTERRANI. Parets desbocades i pintura.

Prenen nota de fer el repas abans de cada estiu. Ho anirem control-lant.

- HERBES SORTIDA SOTERRANI NACIONAL II.

Fet. Prenen nota de fer-ho cada estiu. Ho anirem control-lant.

- MÉS PRESENCIA POLICIA LOCAL A LA NOSTRA ZONA.

Estan tractant el tema per tot el poble. Faran controls de la presencia de la Policia Local i han començat a posar en marxa el Policia de Proximitat. Inicialment estarà a Montalnou i aniran incrementant a altres zones. També hi ha preocupació pel tema de les drogues que manifesten que van control-lant i que la gent ha de posar denùncies si detecta situacions irregulars. En quant a l'entrada de la Policia Local als nostres recintes, en cas de conflictes, fa falta autorització escrita per fer-ho amb escrit d'acord dels veïns autoritzant a la Policia Local a entrar quan siguin requerits. En casos greus ja ho han fet sensa aquesta autorització.

- ELIMINAR PLAÇA APARCAMENT TAXI.

Ja està fet.

- CORDA A LA PLATJA PER SORTIR DE L'AIGUA LA GENT GRAN.

Com a Caldetes. Ho comentaran amb els Departaments afectats per solventar-ho.

- ESTANCAMENT DE L'AIGUA SOTA EL TUNEL DEL TREN.

Ho solventaran millorant les inclinacions i possant un desaigua.

- ARBRES A LA VORERA ENTRE ESTO ES MEXICO I LA TERRAZA.

En possaran quatre, arran de la vorera per no perjudicar les terrasses dels bars i entrades de veïns. Arbres adequats amb arrels petites.

- LLUMS FAROLES N-II I MONTALPARK.

Possaran 2 nous punts de llum tocant a l'Azor i està previst un Pla Integral a la zona motivat per l'instal-lació de SORLI-DISCAU. Ens comenten que la zona comercial continua endavant i esperen tenir totes les autoritzacions en un parell de mesos ( Urbanisme, Comerç, Medi Ambient.... de la Generalitat )

- RAJOLES VORERES CARRERS. ZONES PINTADES EN VERD.

Pendents de pressupostos d'empreses externes donat que amb la brigada municipal no donen abast. Continuaran i faran un nou repas de totes les zones abans de començar. Ho anirem control-lant.

- JARDINERA SORTINT PONT DEL TREN AL TORNAR DE LA PLATJA.

Hi possaran més plantes.

- ZONA CASES. FANALS I ARBRES AMB ARRELS GRANS.

Els carrers no estan lliurats a l'Ajuntament i no es zona residencial. Es Propietat Privada.

- ZONA DE PLATJA. BARANES METÀLIQUES EN MAL ESTAT I SORTIDA RIERES A LA PLATJA, NETEJA, OLORS....

Ho tenen present per solventar-ho. Ho anirem control-lant.

Es van tractar altres temes nous. Entre ells els més importants son:

- A PARTIR DE GENER TINDREM UN SERVEI PERMANENT DE LA BRIGADA PER AVERIES I EMERGÈNCIES EN DIES FESTIUS.

La nostra queixa venia donada per les dificultats existents quan marxa la llum dels carrers i estem tota la nit i dies, si es cap de setmana, sensa llum.

- APARCAMENT. ZONES BLAVES.

S'han modificat les ordenances municipals i s'eliminarà la zona verda, tot serà zona blava. Està previst el següent:

- Residents..............................................gratuit
- Propietaris no residents (Pagan el IBI ) ...... 70€/any
- Resta................................................... 140€/any

Es fa en combinació amb l'Ajuntament de Caldes d'Estrac i servirà pels 2 municipis. Ho estan acabant de parlar i arribar a l'acord definitiu.

Comparteix