REUNIÓ AMB L'AJUNTAMENT

El passat 1 d'agost vàrem mantenir una de les reunions periòdiques que anem tenint amb membres del Consistori. En aquesta ocasió va ser amb en Robert Subirón, Regidor encarregat de la Brigada, a qui vàrem exposar els diferents punts d'atenció i reclamació que ens han fet arribar els veïns de Montalpark. Vàrem realitzar visita per tot Montalpark i en Robert va anar prenent nota de les nostrs demandes i al final varem fer un resum de les mateixes ( hi havien temes de la seva Regidoria i altres que no ho eran ) :
- Neteja de Montalpark. Allargar la durada del contracte del Sr. Joan més de l'actual donada la gran diferencia existent mentre ell fa la neteja i la resta d'any , tot i que en aquests moments hi ha més població i, en consequencia, més bruticia.
- Marquesina del bus davant la nova farmacia. Canviar-la.
- Barana de la sortida del soterrani, costat platja. Canviar-la. Petició ja realitzada en anys anteriors. S'ha canviat el mateix mes d'agost, entre el dia 10 i 12, per una nova barana d'acer inoxidable.
- Pintar el pas soterrani que va a la platja. Estan les parets desbocades. Potser ara ja no fa falta però si abans del proper estiu s'ha de fer. La imatge actual no es bona.
- A la sortida d'aquest soterrani tenir cura cada any, abans de l'inici del estiu, de treure i netejar les herbes que hi han entre el pas i la via del tren. Molesten al passar i l'aspecte no es bó.( Ja s'ha fet ).
- Portar a terme algun tipus de control pel soroll de les motos, principalment a la nit.
- Eliminar la plaça d'aparcament del taxi, no hi es mai i posar una plaça normal ( ja s'ha fet )
- Posar una corda enganxada a una boia a la platja perque la gent gran pugui sortir de dins de l'aigua.
- Mirar l'estancament d'aigua que sempre hi ha en el tunel del tren i solventar-ho.

No hi van haver altres temes a tractar, en va pendre nota i el compromis de pasar a altres Regidors els que fossin de la seva competència.

Volem manifestar la bona predisposició d'en Robert Subirón i l'agilitat, ja mostrada, en la resolució d'alguns dels temes demandats.

Setembre de 2011
.

Comparteix