Què és l'AFA

Què és una AFA?

Una “Associació de Famílies d’Alumnes” és una entitat formada per pares i mares i/o representants legals de l’alumnat de l’Institut.
L’AFA de l'Institut de Sant Vicenç de Montalt és una entitat de participació i col.laboració en el funcionament del centre.
Les eines que tenim per dur a terme la nostra funció es realitzan mitjançant l'actuació de la Junta Directiva, les Comissions i la participació del pares en les Assemblees generals.

Què cal fer per pertànyer a l’AFA?

Poden ser socis de l’associació els pares o representants legals dels alumnes matriculats al centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer a l’entitat. Per fer-vos socis, heu d'omplir el full corresponent amb les vostres dades i pagar la quota assignada. Aquest formulari podeu sol.licitar-lo a l'e-mail afaisvmontalt@gmail.com

Com podeu participar?

Participar consisteix en contibuir a les tasques col.lectives, suggerir idees, mostrar interès per tot allò que afecti a l’educació dels nostres fills i filles. L’AFA és un instrument facilita la informació, la comunicació amb el centre i el seu professorat, i actuar quan es requereixi. La seva finalitat principal és aconseguir un sistema educatiu de major qualitat.
Aquesta participació s'enriqueix amb una implicació més directe per part dels pares col·laborant en les diferents comissions, per ajudar a dinamitzar i millorar l’Institut.
Participa!

Comparteix