AFA Institut Sant Vicenç de Montalt

Dades de l'entitat

Nom
AFA Institut Sant Vicenç de Montalt
Adreça
C/del Pedró s/n (Institut)
Codi postal
08394
Població
Sant Vicenç de Montalt
Comarca
Catalunya
Àmbit
educatiu
Nombre de socis
210
Quota
25
nif
G64965668
Núm. registre d'entitat a la Generalitat
38.329

Què és l'AFA

Què és una AFA?

Una “Associació de Famílies d’Alumnes” és una entitat formada per pares i mares i/o representants legals de l’alumnat de l’Institut.
L’AFA de l'Institut de Sant Vicenç de Montalt és una entitat de participació i col.laboració en el funcionament del centre.
Les eines que tenim per dur a terme la nostra funció es realitzan mitjançant l'actuació de la Junta Directiva, les Comissions i la participació del pares en les Assemblees generals.