Convocatòria: Assemblea General Ordinària 2012

Sant Vicenç de Montalt 21 de febrer del 2012

Assemblea General Ordinària 2012

La Junta Directiva de l’Associació Gent Gran “Els Xurravins” convoca a tots els associats/des a l’Assemblea General ordinària que es celebrarà el divendres dia 09 de març del 2012 al Casal de la Gent Gran (Centre Cívic El Gorg) amb el següent ordre del dia:

La primera convocatòria és a dos quarts de sis de la tarda (cal la majoria dels associats) i la segona a les sis hores de la tarda.

Lectura de l’acta de l’Assemblea general anterior i aprovació si s’escau.

Memòria de les activitats realitzades durant l’any 2011.

Presentació de les activitats a realitzar durant l’any 2012

Explicació del nou conveni amb La Fundació La Caixa per l’any 2012.

Proposta de la Setmana de la Gent Gran 2012.

Presentació de l’estat de comptes de l’exercici 2011 i la seva aprovació si s’escau.

Presentació del pressupost per l’any 2012.

Renovació de la junta:

Cessament de dos membres de la Junta, segons l’article 16 dels estatuts Capítol II. Art.16. 1.).
Cessament d’un vocal per malaltia.
Cessament d’un vocal per assumptes particulars.
Per cobrir les 4 vacants dels membres de la Junta, es poden presentar tots els socis que estiguin interessats, segons l’article 15 dels estatuts de l’Associació.
Presentació de candidatures: del dia 27 de febrer al 5 de març. (ambdós inclosos)

Torn de paraules.

Tenint en compte que l’Assemblea és l’òrgan suprem de l’Associació, la Junta Directiva t’insta a participar-hi.

El Secretari El President

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN “ELS XURRAVINS” DE SANT VICENÇ DE MONTALT
NIF. G-62027230
Horari despatx d’11 a 12 de dilluns a divendres
en el Centre Cívic “El Gorg” – 08394 – Sant Vicenç de Montalt – tel. Fax. 937-913-103
xurravins@gmail.com www.svmontalt.cat/entitats/xurravins

Comparteix