Assemblea General Ordinària 2014

Sant Vicenç de Montalt 19 de febrer del 2014

Assemblea General Ordinària 2014

La Junta Directiva de l’Associació Gent Gran “Els Xurravins” convoca a tots els associats/des a l’Assemblea General ordinària que es celebrarà el divendres dia 7 de març del 2014 al Casal de la Gent Gran (Centre Cívic El Gorg) amb el següent ordre del dia:

La primera convocatòria és a dos quarts de sis de la tarda (cal la majoria dels associats) i la segona a les sis hores de la tarda.

Lectura de l’acta de l’Assemblea general anterior i aprovació si s’escau.

Memòria de les activitats realitzades durant l’any 2013.

Presentació de les activitats a realitzar durant l’any 2014

Explicació del nou conveni amb La Fundació La Caixa per l’any 2014-2015.

Presentació de l’estat de comptes de l’exercici 2013 i la seva aprovació si s’escau.

Presentació del pressupost per l’any 2014.

Renovació de la junta:

Cessament de cinc membres de la Junta, segons l’article 16 dels estatuts. Capítol II. Art.16. 1.).
Cobrir la vacant de la Sra.Montserrat Duran, vocal d’aquesta junta que per motius personals va presentar la seva renuncia al càrrec.

Per cobrir les vacants dels membres de la Junta, es poden presentar tots els socis que estiguin interessats, segons l’article 15 dels estatuts de l’Associació.
Presentació de candidatures: del dia 25 de febrer al 3 de març. (ambdós inclosos)

Torn de paraules.

Tenint en compte que l’Assemblea és l’òrgan suprem de l’Associació, la Junta Directiva t’insta a participar-hi.

El/La Secretari/a El President

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN “ELS XURRAVINS” DE SANT VICENÇ DE MONTALT NIF. G-62027230
Horari despatx d’11 a 12 de dilluns a divendres
en el Centre Cívic “El Gorg” – 08394 – Sant Vicenç de Montalt – tel. Fax. 937-913-103
xurravins@gmail.com www.svmontalt.cat/entitats/xurravins

Comparteix