LA VOSTRA OPINIÓ ENS INTERESSA

A l'entrada de les oficines de l'associació podeu trobar una nova bústia, amb la que
volem facilitar que tots els socis i sòcies, fora de les hores d’oficina, puguin
deixar suggeriments, propostes, i si cal, critiques de tot allò que us sembla
que es fa o fem malament i/o que es pugui millorar. Els que ho podeu fer
informàticament per e-mail cal que també hi participeu, amb la vostra ajuda
de ben segur que podrem millorar moltes coses i en podrem fer de noves.