Què és una Associació de mares i pares d'alumnes (APA/AMPA)?

És la forma més eficaç que tenen els pares i mares d´organitzar-se dins del centre escolar.
Des de l´AMPA, podem establir una plataforma oberta a la participació i reivindicació de tots els aspectes referents a l´educació, per tal d´aconseguir, juntament amb els mestres, la millor formació dels nostres fills, basada en els principis propis d´una societat democràtica.
La tasca de les AMPA, organitzadora de serveis complementaris, suplent de responsabilitats de les administracions, i reivindicativa pel que fa a la qualitat de l´ensenyament, esdevé cada cop més important en la nostra societat.
Una bona gestió de l´AMPA comporta, però, obtenir la participació i dinamització global del centre; per això cal:
- la col•laboració dels socis
- l´assessorament de federacions i institucions
- locals per a desenvolupar les reunions i activitats
- l´accès a la informació
- el suport dels i als mestres.
Comparteix