OBJECTIUS

• Col•laborar amb la dinàmica general de l´escola i mantenir permanentment el diàleg família-centre, i intentar aconseguir una millor qualitat educativa dels nostres fills.
• Organitzar activitats complementàries com són les activitats extraescolars i l´organització de festes.
• Canalitzar les iniciatives i suggeriments dels pares, per la millora de l´escola.
Comparteix