4. GOIGS

L´any 2001 amb motiu dels actes de conmemoració dels 400 anys de la nostra Esglèsia, l´actual rector, Mn. Vicenç Roig, juntament amb el vilatà i membre dels Amics dels Goigs, Dr. Santiago Tintoré, van fer possible que el poble de Sant Vicenç pogués tenir uns nous Goigs per honorar una vegada més a Sant Vicenç. Els nous versos surten de la ploma del poeta i pedagog Antoni Fortuny, mantenint-se l´harmonització dels antics Goigs feta pel compositor Josep Mont i Grau.

Aquí us oferim les dues versions dels Goigs en honor al nostre patró Sant Vicenç:

NOUS GOIGS DE SANT VICENÇ (ANY 2001)

Puix brilleu, far lluminós,
a Montalt en serra i mar:
vulgeu-nos sempre ajudar,
Vicenç màrtir gloriós.

El mantell de la mar blava,
sol i llum aura clement,
nostre poble agombolava
ja des del seu naixement;
Déu en vós ens va donar
un valiment poderós:
vulgeu-nos sempre ...

Osca fou bressol i aurora,
la terra austera on naixeu,
vós sou la llum protectora
de tants de pobles arreu;
venceu la fosca, estel clar,
d´un món vell i tenebrós:
vulgeu-nos sempre ...

De Saragossa a València,
sofriu exili i turments,
més per vostre paciència
on passeu hi feu creients;
caminar és sofrir i sembrar
i el torment és goig per vós:
vulgeu-nos sempre ...

A la pila del Baptisme
els fidels regenereu
Sant Valeri és el carisma
d´Esperit que us dóna Déu;
ruta d´or que va deixar
vostre exemple generós:
vulgeu-nos sempre ...

Nostres pares us lliuraren
amb la fe, vida i afanys
i aquest temple us consagraren
ara fa quatre-cents anys:
puix venim a recordar
un passat tan pietós:
vulgeu-nos sempre ...

Els pinsans i caderneres
amb refilets en esclat,
els vitralls i careneres
d´aquest temple han alegrat;
i, al dedins, volten l´altar
sants i savis a redós:
vulgeu-nos sempre ...

Quan aquest poble creixia
a vostre ombra, Sant Vicenç,
el cel per vós el volia
terra oberta als quatre vents;
per gaudir, per treballar,
en la brega i el repòs:
vulgeu-nos sempre ...

Cada estiu ve l´oreneta
i ens anuncia temps novell
i una gent digna i quieta
ve al repòs d´aquest vaixell;
que aprenguem tots a remar
en la nau que guieu vós:
vulgeu-nos sempre ...

Acollidors i fidels,
a Sant Vicenç de Montalt
tenim fondes les arrels
i mirem enllà i ben alt;
per compartir i estimar
deu-nos un cor generós:
vulgeu-nos sempre ...

En miracles poderós
aquest poble us vol cantar:
vulgeu-nos sempre ajudar,
Vicenç màrtir gloriós.

Música: Josep Mont i Grau

Lletra: Antoni Fortuny i Feliu

ANTICS GOIGS DE SANT VICENÇ

Soldat de Deu valerós,
puix tant vos aima´l Senyor:
Siau nostre intercessor,
Vicents, mártir gloriós.

Osca ditxosa ciutat,
que eixa flor ha produit
d´ont lo fruit n´ha eixit
qu´a Deu tant ha agradat,
i pot, esperant en Vos,
rebre de Deu tot favor:
Siau nostre intercessor ...

Cap més torment inventar,
sapigué la crudel malicia
del enemic, qu´aterrar,
vostra constancia, volía,
puix trobaveu suau repós
sufrint per Christ, vostre cos:
Siau nostre intercessor ...

Molt gran fou la paciencia
que tinguéreu amb Daciá,
quan vos vâ fer caminâ
de Saragoça a Valencia;
sent l´amor de Christ en Vos
més que´l tirá poderós:
Siau nostre intercessor ...

En una presó ficat,
en la ciutat de Valencia,
foreu amb zel i prudencia
per Valeri aconçolat;
allí patireu tots dos
fam i set i mal fetor:
Siau nostre intercessor ...

Per vostre valor provâ,
en un potre us han posat,
de mans i peus lligat
ont vos varen assotâ,
i desconjuntats els òssos
mai desmaiá vostre cor:
Siau nostre intercessor ...

En la presó despullat,
damunt de trossos de vidre,
qu´aumentaven les ferides
de vostre cos desangrat,
rebereu de Deu conçols
en mitj de grans resplandors:
Siau nostre intercessor ...

Torments que causan espant
foren els que vos passáreu,
i en ningun d´ells desmaiareu,
mostrant-vos ferm i constant,
essent la vostra victoria
pêl tirá gran confusió:
Siau nostre intercessor ...

El tirá desconcertat,
per vostra virtut prová,
vostre cos maná posá
en llit tou i regalat;
mes, per Vos, es greu dolor
aquell temptador repós:
Siau nostre intercessor ...

Blasfemant, Daciá, de Deu
en vá, vos llensá al mar
per no haguê de presenciar
els miracles que Vos feieu;
car de nos lo vostre cós
surtí exhalant suau olor:
Siau nostre intercessor ...

Sant Vicents de Llevaneras
vos venera per Patró,
deu-li vostra protecció
que amb confiança l´espera,
ja que sou tan poderós
devant Deu nostre Senyor:
Siau nostre intercessor ...

Puix nostre Patró sou Vos,
i Jesucrist nostre amor:
Siau nostre intercessor,
Vicents, mártir gloriós.

Música: Josep Mont i Grau

Comparteix