2. ELEMENTS IMPORTANTS

Pintures del Retaule Major

L´any 2001, amb motiu de la celebració dels 400 anys de l´Església, l´actual rector de la Parròquia, Mn. Vicenç Roig, va fer restaurar i tornar a col.locar a les parets laterals del presbiteri les quatre pintures del Retaule Major desaparegudes durant l´any 1.936, quan aquest va ser destruït, que havien estat trobades poc temps abans.

Aquestes taules són unes de les poques obres conservades del ric patrimoni artístic de Sant Vicenç de Montalt que formaven part del Retaule Major començat a construïr l´any 1613.

No serà, però, fins l´any 1627, una vegada enllestit el retaule en fusta i de concloure totes les escultures del mateix, quan es comenci a pintar i daurar el retaule pel mestre pintor Francesc López Cuenca, qui devant la magnitud de l´obra decidí compartir la tasca amb el pintor mataroní Nicolau Urgelles, éssent acabada l´any 1633.

Són quatre taules pintades a l´oli, dues representatives del “Martiri de Sant Vicenç” i dues més que representen “l´Anunciació de l´Angel Sant Gabriel a Maria” i “El Naixement de Jesús”.

Sant Crist

Darrerament s´ha col.locat un Sant Crist sota el baldaquí de l´Altar Major. És fet amb fusta policromada i l´estil és el propi de les creus romàniques que tant sovint trobem per terres catalanes.

Sant Vicenç

L´actual imatge de Sant Vicenç, diaca i màrtir, és de fusta de cirerer del nostre terme, i fou modelada per l´esculptor de Vilassar de Mar, Enric Monjo. Fou entronitzat el dia 15 d´agost de 1940.

Creu Parroquial

La Creu Parroquial de l´Esglèsia de Sant Vicenç de Montalt és d´estil gòtic. Està feta de plata sobre una ànima de fusta i data de mitjans del Segle XVI. És la peça d´orfebreria conservada més antiga de la Parròquia i fou realitzada per l´argenter de Barcelona Pere Farell. Les seves mides són 1,06 m d´alçada per 0,43 d´amplada dels braços. És de les anomenades flordelisades doncs té els extrems amb la forma de la flor de lis i motius agargolats com si fossin puntes.

En l´anvers, al centre, hi ha la figura de Jesucrist, en el braç superior el pelicà (símbol de l´amor paternal de Déu envers els seus fills) i en l´inferior La Dolorosa. Als braços laterals (probablement) Santa Marta i Santa Magdalena.

En el revers, al centre, la Verge amb l´infant, i al seu voltant els quatre evangelistes, cadascún d´ells representant amb el seu corresponent símbol; Sant Joan amb l´àliga, Sant Marc amb el lleó, Sant Lluc amb el brau i Sant Mateu amb l´àngel.

Té un nus amb tres cossos on s´hi poden observar capelletes amb sants, bisbes, apòstols, àngels músics i altres ornaments com arcs botants, capitells i gàrgoles.

Vera - Creu

El dia 22 de Gener de 1.673, festivitat de Sant Vicenç s´estrenà la Vera- Creu d´argent que conserva una petita estella de la creu de Crist.

Té el peu quadrat i la creu és plana i flordelisada decorada amb motius florals i geomètrics. Hi trobem també unes petites representacions de nens àngels amb ales.

Reliquiari

El reliquiari, on es conserven les restes del nostre Patró i màrtir Sant Vicenç, data de l´any 1621 i va ser obra de l´argenter Domingo Baró de Barcelona. El reliquier de Sant Vicenç, conté les seves restes així com objectes relacionats amb la seva vida i el seu martiri.
La forma del reliquier recorda una llanterna i consisteix en una peana que suporta un cilindri de vidre a l´interior del qual són visibles les reliquies.

Font Baptismal

L´antiga Font Baptismal de l´Esglèsia de Sant Vicenç era del Segle XVI i estava feta de pedra picada. Cap a finals del Segle XIX l´antiga Font Baptismal es renovà per una pica baptismal de marbre que es va col.locar a la capella de la Puríssima.

Calze

Una de les jòies més preciades és aquest calze de plata, de la segona part del Segle XVII. El calze, juntament amb la patena és la peça més important dins la cerimònia litúrgica. Es caracteritza per la seva forma de tulipa amb el cos allargat amb rica decoració desde la base fins el peu de la copa.

Salpasser

El Salpasser, al igual que el Reliquiari, data de principis del Segle XVII (any 1.627) i va ser també obra de l´argenter de Barcelona Domingo Baró. És un dels objectes més antics que conserva la Parròquia de Sant Vicenç de Montalt.

Comparteix