La donació de medul·la òssia, una necessitat permanent.

La donació de medul·la òssia, una necessitat permanent
• Cada any 5.000 persones a Espanya són diagnosticades de leucèmia. D’elles, unes 600 són nens
• Un trasplantament de medul·la òssia d’un donant és l’única esperança de vida per a molts d'aquests malalts
• El donant ideal és un jove de 18 a 35 anys
• Al web http://catalunya.medulaosea.org es pot fer la inscripció com a donant
Al món hi ha 25 milions de persones que s’han inscrit en un registre per a ser donants de medul•la òssia. Per formar part del registre cal entrar al web http://catalunya.medulaosea.org i emplenar un qüestionari.

El Banc de Sang i Teixits contactarà amb el donant per coordinar una visita a un hospital on hi hagi banc de sang. Allà se li extraurà una mostra de sang que s’analitzarà i s’introduirà al registre de donants.

Com es busca un donant?
Quan algun pacient necessita un trasplantament de cèl•lules mare, primer es recorre als familiars. Si no hi ha cap persona compatible, s’acudeix al registre de donants voluntaris. Més del 90% de malalts troba un donant en aquest registre, però cada any un centenar de persones no poden ser trasplantades perquè no s’ha trobat cap persona compatible. Per això és important incrementar el nombre de persones inscrites al registre de donants, especialment d’homes entre 18 i 35 anys ja que són els candidats ideals.

Com és una donació?
En cas que una persona inscrita al registre sigui compatible amb un malalt es farà efectiva la donació. En el 90% dels casos es fa a través de la sang perifèrica. Uns dies abans de la donació s’administren uns factors de creixement al donant. Aquesta substància fa que les cèl·lules mare que hi ha a l’interior dels ossos aflorin cap a les venes. Quan arriba el dia de la donació, el donant es connecta a una màquina d’afèresis que extreu la sang, selecciona les cèl·lules mare que han aflorat al torrent sanguini i retorna la resta. El procés es realitza de forma ambulatòria i dura entre 3 i 4 hores. No cal anestèsia i el donant està totalment recuperat en poc temps.

En la resta de casos, les cèl·lules mare s’obtenen a través d’una punció amb una xeringa a l’os del maluc. A l’interior, al moll de l’os, hi ha les cèl·lules mare que s’extrauran per a ser trasplantades al pacient. Si s’opta per aquest fórmula cal un ingrés de 24 hores i una anestèsia general o epidural. És una intervenció senzilla que no s’ha de confondre amb la medul·la espinal.

Comparteix