EL SR. ARQUEBISBE VISITA SANT VICENÇ

Imatge del Sr. Arquebisbe signant el Llibre d'Or de la Parròquia
El dia 22 de Gener de 2007, ens visitava per primera vegada, des que va ser nomenat Arquebisbe de Barcelona, l'Excm. i Rvdm. Mons. Lluís Martínez Sistach presidint la celebració eucarística en honor del nostre patró Sant Vicenç.

L'Orfeó Parroquial El Delme va interpretar, un any més, l'Ofici de Perosi, amb la novetat i la il.lusió d'estar acompanyats pel Sr. Jordi Lluch al davant del nou orgue de tubs que tot just haviem estrenat un mes abans.

Mons. Martínez Sistach va felicitar Mn. Vicenç Roig per la bona organització de la cerimònia i al final de la mateixa va pronunciar unes paraules molt boniques per agrair la participació de l'Orfeó i del organista: "Si aquesta és la música terrenal, com serà la celestial!". Aquest comentari ens encoratja a continuar amb la bona tasca que s'està fent a la nostra Parròquia.

Tot just acabar l'eucaristia, va visitar l'Ajuntament on va signar el llibre d'honor i poc després, a la rectoria, va signar el LLIBRE D'OR de la Parròquia de Sant Vicenç, regal de l'Orfeó Parroquial El Delme al nostre rector, Mn. Vicenç Roig Simon en el dia de la seva onomàstica.

A continuació, reproduïm íntegrament la dedicatòria escrita al Llibre d'Or del Sr. Arquebisbe:

Inauguro aquest llibre de l'estimada Parròquia de Sant Vicenç de Montalt en la meva primera visita com Arquebisbe de Barcelona, desitjant que tots els feligresos creixin constantment en la vida de fe, d'esperança i de caritat, desitjant que les pàgines que segueixen es vagin omplint de moltes persones que estimin i ajudin aquesta Parròquia i vagin fent la història plena de gràcia i de vida de la Comunitat Parroquial en imitació del Sant Patró, Sant Vicenç diaca i màrtir.
Sant Vicenç de Montalt, 22 de gener de 2007, festivitat del Patró de Sant Vicenç.
Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe Metropolità de Barcelona

Comparteix