Enquesta feta pel Banc de Sang a donants de tot Catalunya

El 80% dels donants de sang ho són per altruisme i la majoria repeteix
Una enquesta feta pel Banc de Sang a donants de tot Catalunya evidencia que la voluntat d’ajudar els altres és el que motiva la donació. De fet, un 80% dels donants ho fa per solidaritat.

L’enquesta, que han respost més d’11.000 donants, és la més gran que s’ha fet mai als donants de sang i permet conèixer els motius que fonamenten l’acte de la donació i altres valors que l’acompanyen.
Com a segon i tercer motiu, els donants argumenten que algun familiar o amic havia necessitat sang i per això es fan fer donants.

També és remarcable les persones que s’inicien en la donació per tradició familiar; perquè així ho fan els pares i ells o elles han continuat donant sang seguint aquest exemple.

L’enquesta també evidencia que el 90% dels donants ha repetit després de la primera vegada. El 10% que no ho ha fet ha estat majoritàriament perquè no ha tingut temps, perquè no hi ha pensat o bé perquè no s’ha tornat a organitzar una campanya al seu lloc de treball, universitat o població.

Comparteix